Zasady naszego salonu groomerskiego w Lublinie

1. Wizyty w umawiane są pod numerem telefonu 690978678 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00, za pośrednictwem mediów społecznościowych lub osobiście w salonie.
2. Odwołanie lub zmiana terminu na mniej niż 24 h przed umówioną wizytą jest płatne 50% ceny podstawowej.
3. Proszę o punktualność, każde spóźnienie skutkuje dezorganizacją pracy salonu. Przy spóźnieniu ponad 15 minutowym wizyta jest anulowana.
4. W przypadku niestawienia się na umówioną wizytę i nieuprzedzenie, kolejna wizyta będzie dodatkowo płatna 100% ceny podstawowej.
5. Zastrzegam prawo do przeniesienia wizyty z przyczyn losowych np. choroba.
6. W salonie jest wykonywana tylko tzw. pełna pielęgnacja psa (usługa strzyżenia wraz z kąpielą). Wyjątkiem są psy-seniorzy i psy z problemami zdrowotnymi.
7. Ostateczna cena jest ustalana po obejrzeniu psa i jest uzależniona od wielkości psa, kondycji jego sierści oraz zachowania.
8. Rozczesywanie mocno skołtunionej sierści jest usługą dodatkową- 70 zł/godz.
9. Psy są strzyżone bez podawania jakichkolwiek środków uspakajających (takie środki może podawać jedynie lekarz weterynarii).
10. Stanowisko pracy i narzędzia są poddawane dezynfekcji i sterylizacji.
11. Ewentualne zwalczanie insektów jest obowiązkowe i wykonywane jest na koszt właściciela psa bez wcześniejszego uzgodnienia.
12. Każdy pies powinien posiadać książeczkę zdrowia z aktualnym świadectwem szczepienia.
13. Przed wizytą zawsze należy poinformować o trudnym charakterze psa i chorobach na jakie cierpi np. alergie (szczególnie na kosmetyki), choroby serca, problemy ze stawami itp.
14. Wykonujący usługę nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa, którego właściciel zataił istnienie choroby, np. padaczka, choroba serca.
15. Psy stare, chore, bojaźliwe są strzyżone na odpowiedzialność właściciela.
16. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania usługi w przypadku stwierdzenia, że wykonanie usługi mogłoby prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia psa lub groomera, np. psy stare, chore lub ze skłonnościami do agresji.
17. Dla ułatwienia pracy groomera i skrócenia czasu wykonywanej usługi psy strzyżone są bez obecności właściciela przy stole groomerskim. Pod nieobecność właściciela pies jest spokojniejszy i współpracuje z groomerem.
18.Pies powinien być odebrany od razu po wykonanej usłudze, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny lub po wysłaniu smsa informującego o końcu wizyty. W przypadku odebrania psa powyżej 30 minut od ustalonego czasu, naliczana jest opłata za opiekę nad psem w wysokości 50 zł za każde 30minut.
19. Reklamacja dotycząca usługi jest przyjmowana najpóźniej 48h od wykonania usługi.
20. Każdy właściciel psa decydując się na usługę w naszym salonie akceptuje publikację zdjęcia jego psa w sieci.
DECYDUJĄC SIĘ NA USŁUGĘ KLIENT AKCEPTUJE WSZYSTKIE POWYŻSZE WARUNKI